Ad Code

Responsive Advertisement

Học Python: Làm việc với kiểu chuỗi

Phần lớn các ngôn ngữ lập trình hỗ trợ rất tốt với việc thao tác với các chuỗi ký tự và Python cũng không phải là một ngoại lệ. Trong bài viết này mình sẽ trình bày một số cách để khai báo chuỗi, cách sử dụng với các ký tự đặc biệt, cũng như cách chúng ta nối chuỗi trong Python.

Khai báo chuỗi trong Python

Python hỗ trợ làm việc với kiểu chuổi một cách linh hoạt hơn bằng các cho phép khai báo bằng dấu nháy đơn hoặc nháy kép. Nó khác với cách mà Java sử dụng khi khai báo chuỗi. Python hỗ trợ 3 kiểu trình bày chuỗi chính là:

 • single quotes
 • double quotes
 • tripple quotes

 • Kiểu single quotes:

  print('Chuoi trong python co the dat trong giau nhay don')

  Kiểu double quotes:

  print("Python cung cho phep dat trong day nhay doi")

  Kiểu tripple quotes:

  print('''

  đây cũng là một trình bày chuỗi trong Python

  ''')

  Còn một cách khác nữa nè:

  print("""

  Đây là cách khởi tạo chuỗi sử dụng 3 dấu nháy đơn.

  """)

  Ta có thể sử dụng dấu nháy đơn(') khi muốn gõ văn bản có chứa dấu nháy đôi thay vì dùng \" nhưng các ngôn ngữ khác và ngược lại với dấu nháy đôi khi muốn gõ văn bản chứa dấu nháy đơn. Với cách sử dụng 3 dấu nháy đơn/nháy đôi giúp ta có thể trình bày chuỗi trên nhiều dòng, giúp mã nguồn được trình bày đẹp hơn. Các bạn có thắc mắc tại sao trong ví dụ của mình có dấu \ không? Khi sử dụng dấu \ trong kiểu khai báo tripple quotes thì chúng ta có thể viết đoạn văn bản trên nhiều dòng nhưng khi chạy thì các đoạn đánh dấu bằng \  sẽ được hiển thị trên một dòng.

  Các ký tự đặc biệt trong Python

  Trong Python cũng như nhiều ngôn ngữ khác khi muốn sử dụng một số ký tự đặc biệt chúng ta phải sử dụng dấu \ để thể hiện các kí tự đặc biệt.
  Dưới đây là một số ký tự phổ biến:
  \n đánh đấu dòng mới
  \r xuống dòng
  \t tab
  \' để trình bày dấu nháy đơn khi chuỗi được thể hiện trong cặp nháy đơn
  \" để trình bày dấu nháy đôi khi chuỗi được thể hiện trong cặp nháy đôi
  \\ để trình bày dấu dấu gạch chéo ngược.

  Nối chuỗi trong Python

  Chuỗi có thể được nối với nhau bằng dấu + hay có thể lặp lại với số lần cụ thể bằng cách sử dụng dấu *
  Ví dụ: 

  strVar = 'Tran Thanh'+ ' Developer'
  print(strVar)

  Kết quả:

  Tran Thanh Developer

  Một số trường hợp python tự động nối chuỗi kho hai chuỗi được phân các nhau bởi khoảng trắng như ví dụ dưới.
  Ví dụ:
  strVar = 3* 'Tran Thanh' ' Developer\n'
  print(strVar)

  Kết quả:

  Tran Thanh Developer

  Tran Thanh Developer

  Tran Thanh Developer

  Tóm gọn

  Qua bài viết ngắn hôm nay mình đã trình bày một số cách để định nghĩa chuỗi, cách sử dụng với các ký tự đặc biệt, cũng như cách chúng ta nối chuỗi trong Python. Trong những bài tiếp theo mình sẽ trình bày cách sử dụng các hàm hỗ trợ sẵn trong Python để biến đổi chuỗi, hay cách định dạng chuỗi, vv.

  Đăng nhận xét

  0 Nhận xét